INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE  VRIJMETSELARIJ

LOGE CALEIDOSCOOP


Welkom op de site van de nieuwe, in oprichting zijnde Loge in Eindhoven.

  Zaterdag 23 oktober a.s. 
Middag voor belangstellenden 
in de Potgieterstraat in Eindhoven

Interesse?
Graag aanmelden uiterlijk 18 oktober. 
Loge Caleidoscoop zal een Loge zijn in het kader van de Gemengde Vrijmetselarij, waar een symbolische weg met Licht- en Bouwsymboliek centraal staat.
Een eigentijdse, sprankelende Loge die werkt vanuit de maçonnieke traditie
van Le Droit Humain, een internationale broederschap.
Diversiteit en creativiteit zijn belangrijke pijlers.
Na oprichting komt Loge Caleidoscoop samen in het Logegebouw aan de Potgieterstraat 41 in Eindhoven, in de regel op de tweede woensdag en de vierde zaterdag van de maand.