INTERNATIONALE ORDE DER GEMENGDE  VRIJMETSELARIJ

LOGE CALEIDOSCOOP

Welkom op de site van de jongste vrijmetselaarsloge van Eindhoven

Op 3 september 2022 was de officiële en feestelijke opening van Loge Caleidoscoop. Intussen zijn we een jaar aan de slag, en de loge groeit en bloeit. 

Loge Caleidoscoop werkt in het kader van de Gemengde Vrijmetselarij, waar een symbolische weg met Licht- en Bouwsymboliek centraal staat. Een eigentijdse, sprankelende Loge die werkt vanuit de maçonnieke traditie van Le Droit Humain, een internationale broederschap. Diversiteit en creativiteit zijn belangrijke pijlers.

Loge Caleidoscoop komt samen in het Logegebouw aan de Potgieterstraat 41 in Eindhoven. De bijeenkomsten van de loge zijn in de regel op de tweede woensdag en de vierde zaterdag van de maand.

Meer weten over de laatste ontwikkelingen bij Loge Caleidoscoop? Ongeveer eens per kwartaal brengen we een nieuwsbrief uit.  Schrijf je in, dan sturen we hem op. 

Avond voor belangstellenden

Op woensdag 12 juni organiseert Loge Caleidoscoop een open comparitie waar belangstellenden van harte welkom zijn. Bij een comparitie houdt één van de leden een voordracht, dat noemen we een bouwstuk. Over dit bouwstuk gaan we vervolgens met elkaar in gesprek. Uiteraard is er ook ruimte voor vragen over de vrijmetselarij in het algemeen en over een eventueel lidmaatschap.

Wil je meer weten, of je aanmelden? 

Meer weten over onze loge?