INTERNATIONALE ORDE DER GEMENGDE  VRIJMETSELARIJ

LOGE CALEIDOSCOOP

Welkom op de site van de nieuwe, in oprichting zijnde Loge in Eindhoven


Zaterdag 22 januari a.s. 
Bijeenkomst voor belangstellenden met een comparitie rond het thema "Maak het verschil" 
in de Potgieterstraat in Eindhoven


Interesse?
Graag aanmelden uiterlijk 14 januari 

Meer weten over de laatste ontwikkelingen rond de oprichting van Loge Caleidoscoop?
Er is weer een nieuwe nieuwsbrief uit! Schrijf je in, dan sturen we hem op. 

Loge Caleidoscoop i.o. is een Loge in het kader van de Gemengde Vrijmetselarij, waar een symbolische weg met Licht- en Bouwsymboliek centraal staat.

Een eigentijdse, sprankelende Loge die werkt vanuit de maçonnieke traditie
van Le Droit Humain, een internationale broederschap.
Diversiteit en creativiteit zijn belangrijke pijlers.

Loge Caleidoscoop i.o. komt samen in het Logegebouw aan de Potgieterstraat 41 in Eindhoven. Tot de zomer zijn er verschillende bijeenkomsten voor belangstellenden en nieuwe leden gepland. Vanaf september zijn de bijeenkomsten van de loge in de regel op de tweede woensdag en de vierde zaterdag van de maand.