INTERNATIONALE ORDE DER GEMENGDE  VRIJMETSELARIJ

LOGE CALEIDOSCOOP

Welkom op de site van de jongste vrijmetselaarsloge van Eindhoven

Op 3 september jl. was de officiële en feestelijke opening van Loge Caleidoscoop. Na ruim een jaar voorbereiden kunnen we nu echt van start!

Loge Caleidoscoop werkt in het kader van de Gemengde Vrijmetselarij, waar een symbolische weg met Licht- en Bouwsymboliek centraal staat. Een eigentijdse, sprankelende Loge die werkt vanuit de maçonnieke traditie van Le Droit Humain, een internationale broederschap. Diversiteit en creativiteit zijn belangrijke pijlers.

Loge Caleidoscoop komt samen in het Logegebouw aan de Potgieterstraat 41 in Eindhoven. De bijeenkomsten van de loge zijn in de regel op de tweede woensdag en de vierde zaterdag van de maand.

Meer weten over de laatste ontwikkelingen rond de oprichting van Loge Caleidoscoop?
Er is weer een nieuwe nieuwsbrief uit! Schrijf je in, dan sturen we hem op. 

Bijeenkomst voor belangstellenden

Op zaterdag 10 september is de Dag van de Vrijmetselarij. Dan is er van 11:00-16:00 uur open huis in het Logegebouw aan de Potgieterstraat in Eindhoven. Alle zes loges van Eindhoven zijn aanwezig. Aanmelden hoeft niet, je bent welkom om binnen te lopen. 

Op zaterdag 26 november organiseert Loge Caleidoscoop een middag voor belangstellenden in onze loge en in de gemengde vrijmetselarij. De bijeenkomsten zijn in het Logegebouw in Eindhoven. Interesse? Laat het ons weten per e-mail.  

Meer weten over onze loge?