INTERNATIONALE ORDE DER GEMENGDE  VRIJMETSELARIJ

LOGE CALEIDOSCOOP

Welkom op de site van de jongste vrijmetselaarsloge van Eindhoven

Op 3 september jl. was de officiële en feestelijke opening van Loge Caleidoscoop. Na ruim een jaar voorbereiden kunnen we nu echt van start!

Loge Caleidoscoop werkt in het kader van de Gemengde Vrijmetselarij, waar een symbolische weg met Licht- en Bouwsymboliek centraal staat. Een eigentijdse, sprankelende Loge die werkt vanuit de maçonnieke traditie van Le Droit Humain, een internationale broederschap. Diversiteit en creativiteit zijn belangrijke pijlers.

Loge Caleidoscoop komt samen in het Logegebouw aan de Potgieterstraat 41 in Eindhoven. De bijeenkomsten van de loge zijn in de regel op de tweede woensdag en de vierde zaterdag van de maand.

Meer weten over de laatste ontwikkelingen bij Loge Caleidoscoop?
Er is weer een nieuwe nieuwsbrief uit! Schrijf je in, dan sturen we hem op. 

Bijeenkomst voor belangstellenden

Op zaterdag 26 november organiseert Loge Caleidoscoop een middag voor belangstellenden. We beginnen met een ritueel in de Tempel, de werkplaats van vrijmetselaars.  Vervolgens gaan we hierover in gesprek. Natuurlijk is er ook tijd voor vragen over de vrijmetselarij en over het lidmaatschap. De bijeenkomst is in het Logegebouw in Eindhoven. Er is zoveel animo dat we intussen vol zitten. Wil je op de wachtlijst komen, of uitgenodigd worden voor een volgende bijeenkomst? Laat het ons weten per e-mail.  

Meer weten over onze loge?