INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE  VRIJMETSELARIJ

ANBI

Naam ANBI: Loge Caleidoscoop, Eindhoven 

RSIN 8630 11 305
ANBI status toegekend m.i.v. 7 september 2021

De Vereniging heeft ten doel:
a. het beoefenen van de Internationale Gemengde Vrijmetselarij;
b. het uitdragen van de levensbeschouwelijke opvattingen, zoals die liggen besloten in de uitgangspunten van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij ‘Le Droit Humain’.

Beleidsplan in hoofdlijnen
Het doel tracht Loge Caleidoscoop te bereiken door regelmatig rituele bijeenkomsten en gespreksavonden te houden. Het zich concentreren op het rituaal, de rituele handelingen en symbolen leidt tot bezinning en verdieping en een zekere geestelijke gelijk gerichtheid van leden met behoud van volledige vrijheid van denken van elk individu. Anders gezegd: het gaat om een gezamenlijke beleving en een persoonlijke verwerking. Tijdens de bijeenkomsten wordt vaak een bepaald onderwerp besproken in de vorm van een soort inleiding al dan niet gevolgd door een discussie (in de Vrijmetselarij “comparitie” genoemd). Deze inleidingen hebben als regel facetten van het menszijn tot onderwerp en kunnen een toetsing betekenen van de eigen mening.

Activiteitenoverzicht
Na oprichting vinden de bijeenkomsten normaal gesproken 2x per maand plaats van september tot en met juni in Eindhoven. We onderscheiden bijeenkomsten in de Werkplaats en in de Voorhof. Tijdens de bijeenkomsten in de Werkplaats werkt men met voorgeschreven handelingen en symbolen (de zgn. rituelen). Het hoofdthema van zo’n bijeenkomst kan zijn een inwijding in een van de drie graden of een lezing gehouden door een Vrijmetselaar. Tijdens de bijeenkomsten in de Voorhof houdt men ook gespreksavonden n.a.v. een lezing. Zo’n lezing noemt men een bouwstuk. Bouwstukken worden “opgeleverd” door een lid van de Loge of een genodigde.

De actuele jaarcijfers en bestuursgegevens vindt u hier.