INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE  VRIJMETSELARIJ

CONTACT

Bijeenkomst voor belangstellenden

Op zaterdag 26 november organiseren we weer een middag voor belangstellenden. Dan kun je kennismaken met de vrijmetselarij en met onze jonge loge. We beginnen met een ritueel in de Tempel, de werkplaats van vrijmetselaars.  Vervolgens gaan we hierover in gesprek. Natuurlijk is er ook tijd voor vragen over de vrijmetselarij en over het lidmaatschap. De bijeenkomst is in het Logegebouw in Eindhoven. Er is veel animo voor deze bijeenkomst, intussen zitten we vol. Wil je op de wachtlijst komen, of uitgenodigd worden voor een volgende bijeenkomst? Laat het ons weten per e-mail.  


Donateur worden? 

Verschillende vrijmetselaars en ook andere betrokkenen hebben aangegeven onze loge financieel te willen ondersteunen. Dat is heel welkom, aangezien een oprichting natuurlijk kosten met zich meebrengt zoals de aanschaf van symbolische gereedschappen. We hebben een donateursformulier in het leven geroepen, dat op aanvraag beschikbaar is. Loge Caleidoscoop heeft de Anbi-status, dus de gift komt in aanmerking voor belastingaftrek. 

Meer informatie? 

Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Dan nodigen wij je van harte uit contact met ons op te nemen.

Wil je meer informatie over de vrijmetselarij “Le Droit Humain”?


Ons bezoekadres is:
Potgieterstraat 41
5615 CG Eindhoven.

Bijenkomsten van september tot en met juni: elke 2e woensdag avond en elke 4e zaterdag middag van de maand.

KvK: 83855254   RSIN: 863011305

Bankrekening: NL08 RABO 0375 0756 31 t.n.v. Loge Caleidoscoop te Eindhoven