INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE  VRIJMETSELARIJ

CONTACT

Bijeenkomst voor belangstellenden

Op woensdag 12 juni organiseert Loge Caleidoscoop een open comparitie in ons logegebouw aan de Potgieterstraat. Bij een comparitie houdt één van de leden een voordracht, dat noemen we een bouwstuk. Over dit bouwstuk gaan we vervolgens met elkaar in gesprek. Daarbij is het niet de bedoeling om te debatteren of elkaar te overtuigen, maar juist om het opgeleverde te verrijken. Dit kan bij voorbeeld door een vraag te stellen of er iets naast te zetten, wat gerelateerd is aan het onderwerp, maar wellicht een ander perspectief geeft. Zo kun je kennismaken met één van de werkwijzen van de vrjimetselarij en met de leden van de loge. Uiteraard is er ook ruimte voor vragen over de vrijmetselarij in het algemeen en over een eventueel lidmaatschap. Belangstellenden en aspirant-leden zijn van harte welkom. Wil je meer weten, of je aanmelden? 


Donateur worden? 

Verschillende vrijmetselaars en ook andere betrokkenen hebben aangegeven onze loge financieel te willen ondersteunen. Dat is heel welkom, aangezien een oprichting natuurlijk kosten met zich meebrengt zoals de aanschaf van symbolische gereedschappen. We hebben een donateursformulier in het leven geroepen, dat op aanvraag beschikbaar is. Loge Caleidoscoop heeft de Anbi-status, dus de gift komt in aanmerking voor belastingaftrek. 

Meer informatie? 

Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Dan nodigen wij je van harte uit contact met ons op te nemen.

Wil je meer informatie over de vrijmetselarij “Le Droit Humain”?


Ons bezoekadres is:
Potgieterstraat 41
5615 CG Eindhoven.

Bijenkomsten van september tot en met juni: elke 2e woensdag avond en elke 4e zaterdag middag van de maand.

KvK: 83855254   RSIN: 863011305

Bankrekening: NL08 RABO 0375 0756 31 t.n.v. Loge Caleidoscoop te Eindhoven