INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE  VRIJMETSELARIJ

CONTACT

Bijeenkomst voor belangstellenden

In het najaar organiseren we weer een middag voor belangstellenden. Dan kun je kennismaken met de vrijmetselarij en met onze jonge loge. De bijeenkomst is in het Logegebouw in Eindhoven. Interesse? Laat het ons weten.  


Donateur worden? 

Verschillende vrijmetselaars en ook andere betrokkenen hebben aangegeven onze loge financieel te willen ondersteunen. Dat is heel welkom, aangezien een oprichting natuurlijk kosten met zich meebrengt zoals de aanschaf van symbolische gereedschappen. We hebben een donateursformulier in het leven geroepen, dat op aanvraag beschikbaar is. De Anbi-status is aangevraagd, dus de gift komt in aanmerking voor belastingaftrek. 

Meer informatie? 

Tijdens deze fase van oprichting zijn wij via mail te bereiken.
Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Dan nodigen wij je van harte uit contact met ons op te nemen.

Wil je meer informatie over de vrijmetselarij “Le Droit Humain”?


Loge Caleidoscoop komt samen in de Potgieterstraat 41 in Eindhoven. Tot de zomer zijn er verschillende bijeenkomsten voor belangstellenden en nieuwe leden gepland. Vanaf september zijn de bijeenkomsten van de loge in de regel op de tweede woensdag en de vierde zaterdag van de maand.