INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE  VRIJMETSELARIJ

CONTACT

Bijeenkomst voor belangstellenden

Op zaterdag 9 september is het weer de Dag van de Vrijmetselarij. Traditioneel houden de loges in Nederland in het weekend van Open Monumentendag open huis. Zo ook in Eindhoven. Loge Caleidoscoop is natuurlijk ook van de partij. Wil je meer weten? Laat het dan weten per e-mail.  


Donateur worden? 

Verschillende vrijmetselaars en ook andere betrokkenen hebben aangegeven onze loge financieel te willen ondersteunen. Dat is heel welkom, aangezien een oprichting natuurlijk kosten met zich meebrengt zoals de aanschaf van symbolische gereedschappen. We hebben een donateursformulier in het leven geroepen, dat op aanvraag beschikbaar is. Loge Caleidoscoop heeft de Anbi-status, dus de gift komt in aanmerking voor belastingaftrek. 

Meer informatie? 

Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Dan nodigen wij je van harte uit contact met ons op te nemen.

Wil je meer informatie over de vrijmetselarij “Le Droit Humain”?


Ons bezoekadres is:
Potgieterstraat 41
5615 CG Eindhoven.

Bijenkomsten van september tot en met juni: elke 2e woensdag avond en elke 4e zaterdag middag van de maand.

KvK: 83855254   RSIN: 863011305

Bankrekening: NL08 RABO 0375 0756 31 t.n.v. Loge Caleidoscoop te Eindhoven