INTERNATIONALE ORDE DER GEMENGDE  VRIJMETSELARIJ

LOGE CALEIDOSCOOP

Welkom op de site van de jongste vrijmetselaarsloge van Eindhoven

Op 3 september 2022 was de officiële en feestelijke opening van Loge Caleidoscoop. Intussen zijn we een jaar aan de slag, en de loge groeit en bloeit. 

Loge Caleidoscoop werkt in het kader van de Gemengde Vrijmetselarij, waar een symbolische weg met Licht- en Bouwsymboliek centraal staat. Een eigentijdse, sprankelende Loge die werkt vanuit de maçonnieke traditie van Le Droit Humain, een internationale broederschap. Diversiteit en creativiteit zijn belangrijke pijlers.

Loge Caleidoscoop komt samen in het Logegebouw aan de Potgieterstraat 41 in Eindhoven. De bijeenkomsten van de loge zijn in de regel op de tweede woensdag en de vierde zaterdag van de maand.

Meer weten over de laatste ontwikkelingen bij Loge Caleidoscoop? Ongeveer eens per kwartaal brengen we een nieuwsbrief uit.  Schrijf je in, dan sturen we hem op. 

Dag van de Vrijmetselarij

Op 9 september is het weer de Dag van de Vrijmetselarij. In het Logegebouw aan de Potgieterstraat houden de Eindhovense loges open huis. Loge Caleidoscoop is daar natuurlijk bij! Wil je meer informatie, laat het dan weten per e-mail.

Meer weten over onze loge?