INTERNATIONALE ORDE DER GEMENGDE  VRIJMETSELARIJ

LOGE CALEIDOSCOOP

Welkom op de site van de jongste vrijmetselaarsloge van Eindhoven

Loge Caleidoscoop is een Loge in het kader van de Gemengde Vrijmetselarij, waar een symbolische weg met Licht- en Bouwsymboliek centraal staat.

Een eigentijdse, sprankelende Loge die werkt vanuit de maçonnieke traditie van Le Droit Humain, een internationale broederschap. Diversiteit en creativiteit zijn belangrijke pijlers.

Loge Caleidoscoop komt samen in het Logegebouw aan de Potgieterstraat 41 in Eindhoven. Tot de zomer zijn er verschillende bijeenkomsten voor belangstellenden en nieuwe leden gepland. Vanaf september zijn de bijeenkomsten van de loge in de regel op de tweede woensdag en de vierde zaterdag van de maand.

Meer weten over de laatste ontwikkelingen rond de oprichting van Loge Caleidoscoop?
Er is weer een nieuwe nieuwsbrief uit! Schrijf je in, dan sturen we hem op. 

Luister nu de Vrijmetselaars Podcast

In de nieuwste aflevering van de Vrijmetselaars Podcast interviewt Sander Beate en Paul over het oprichten van een loge en over de gemengde vrijmetselarij. 

Lees nu in FRITS

In de editie van 25 februari van de Frits, hèt leesmagazine over Eindhoven en omgeving is een bijzonder interview opgenomen van Hans Matheeuwsen met de drie oprichters van Loge Caleidoscoop.

Bijeenkomst voor belangstellenden

In het najaar organiseren we weer een middag voor belangstellenden in onze loge en in de gemengde vrijmetselarij. De bijeenkomsten zijn in het Logegebouw in Eindhoven. Interesse? Laat het ons weten per e-mail.