INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE  VRIJMETSELARIJ

KEN UZELVE

Als Vrijmetselaar streef je bewust naar het respecteren van anderen en naar het rechtvaardig handelen vanuit gelijkwaardigheid. Reflectie op jezelf is dan essentieel. Een levenslange uitdaging.

Reflectie op het eigen handelen geeft inzicht.
Inzichten geven verdieping en ontwikkeling.
Zo ontdekt men meer en meer de waarden voor een betere samenleving.