INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE  VRIJMETSELARIJ

NIEUWS

Presentatie Nuenenscollege

Op verzoek van de filosofiedocente van het Nuenens College, een school voor VMBO ( basis-kader- G/T) zijn Beate Walles en Monique Frentrop daar 8 november te gast geweest om een presentatie over de Vrijmetselarij te geven.

Middag voor belangstellenden 23 oktober

We kijken terug op een inspirerende middag in de Potgieterstaat in Eindhoven met een divers gezelschap: geïnteresseerden voor wie de vrijmetselarij nieuw is, en vrijmetselaars nieuwsgierig naar Loge Caleidoscoop i.o.

In de media

Bekijk hier Loge Caleidoscoop in de diverse media.


Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rond de oprichting van Loge Caleidoscoop?