Veel belangstelling open middag

Op zaterdag 26 november was in het logegebouw in Eindhoven weer een middag voor belangstellenden, die zeer goed bezocht is. Na een gelegenheidsritueel in de werkplaats ging men met elkaar in gesprek. Bijzonder was de voordracht (ofwel het bouwstuk) van twee nieuwe leden van de loge. Leden van studievereniging AWAZ van de Radboud Universiteit waren ook te gast op deze dag.  


Voorafgaand aan het officiële programma was er  voor de studenten een toelichting op rituelen, welke rituelen zijn er, welke functie vervullen ze en welk soort rituelen kennen we in de vrijmetselarij. Vervolgens gingen we in gesprek over de vraag: "Welke rol kunnen rituelen spelen in het verbinden van mensen in een gepolariseerde en diverse maatschappij?". Na een boeiende uitwisseling hierover gingen de belangstellenden met de studenten en de vrijmetselaars naar de werkplaats, waar een gelegenheidsrituaal werd opgevoerd. Doel hiervan is om de sfeer te proeven van een rituele setting, zoals die in onze loge is. Tijdens dit ritueel werden drie korte bouwstukken opgeleverd: één over de geschiedenis van de gemengde vrijmetselarij en loge Caleidoscoop, één over de eerste ervaringen van een leerling, en één reflectief bouwstuk van een ervaren meester vrijmetselaar, de redenaar. Hierna werd in de voorhof, een soort vergaderruimte, in groepjes verder gepraat over de ervaring en over de vrijmetselarij. Na een drankje, waarin informeel nog doorgepraat werd, werd de middag afgesloten. Intussen hebben we alweer veel aanmeldingen ontvangen, wat we natuurlijk toejuichen. Zo zijn we op weg om een volwaardige loge te worden!