Jubileum Loge Memphis - 70 lentes jong

Op 20 maart waren we te gast bij Loge Memphis in Rotterdam. Zij vierden hun 70-jarig jubileum met een speciaal rituaal en een maçonniek banket. Een sfeervolle avond met vrijmetselaars uit het hele land en zelfs ook uit België en Duitsland. 
In de vrijmetselarij is het gebruikelijk om bij elkaar op bezoek te gaan, dat noemen we visiteren. Dat kan bij loges over de hele wereld. Elke loge kent haar eigen sfeer, en haar eigen rituele traditie. 

In Nederland kennen we drie tradities: volgens de Engelse, de Nederlandse (voorheen Schotse) en de Franse ritus. Dit verwijst naar de uitvoering, de taal is in alle drie gevallen Nederlands. De essentie van de ritualen is hetzelfde, de vorm verschillend. Zo is de Nederlandse ritus meer mystiek, de Franse meer filosofisch en de Engels kent een theosofische grondslag. Leuk en leerzaam, je leert zo ook anders naar je eigen gewoontes te kijken. In Nederland werken de meeste loges volgens de Nederlandse ritus, zo ook Loge Caleidoscoop.