INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE  VRIJMETSELARIJ

SYMBOLEN EN RITUALEN

Vrijmetselaars werken met symbolen en rituelen, de meest universele mondiale taal.

Er wordt gebruik gemaakt van een Bouw- en Lichtsymboliek, waarbij het ontdekken van Licht steeds een uitgangspunt is en voor eenieder een eigen betekenis heeft. Bouwsymboliek geeft de werktuigen aan om dit doel te bereiken.

De symbolen zijn terug te vinden in de Tempel waar de rituelen als een rollenspel worden opgevoerd. Iedere Vrijmetselaar heeft hierin zijn eigen rol.
Muziek is een belangrijke component van de opvoering. 

De taal van symboliek is de kern van de arbeid van een Vrijmetselaar. Een symbool voor dingen waar geen woorden voor zijn en de betekenis hiervan zal voor eenieder verschillend zijn. Een gedachtewisseling hierover verrijkt iedere aanwezige.

Vrijmetselaren werken in een symbolische hiërarchie, die van leerling, gezel en meester. In de ontwikkeling tot leerling, gezel en meester word je meegenomen op een rituele reis die past bij elke fase.