INTERNATIONALE ORDE
DER GEMENGDE  VRIJMETSELARIJ

WIJ ZIJN VRIJMETSELAARS

Vrijmetselaars zijn mensen die zoeken naar een manier van vrijdenken om zo zichzelf meer te kunnen ontplooien. Men gebruikt hierbij symbolen en rituelen uit een eeuwenoude  Licht- en Bouwsymboliek. Men ontmoet elkaar in een Vrijmetselaarsloge.

Podcast "In gesprek met vrijmetselaars"  (15 min)
Wat zijn vrijmetselaars? Wat doen vrijmetselaars als ze samen komen? Is vrijmetselarij iets voor iedereen? In de tuin, met een kopje koffie, gaat Annelies Cuijpers in gesprek met Beate Walles en Paul Baats. Ze delen hun persoonlijke kijk op wat vrijmetselarij voor hen betekent. 


Een Vrijmetselaar streeft ernaar blanco te luisteren, een ander vragen te stellen, meningen niet tegenover maar naast elkaar te zetten en zo antwoorden te vinden op levensvragen. Juist door te verschillen kan men elkaar verrijken.

Vrijmetselaars zijn vrijdenkers en voelen zich vrij ten opzichte van anderen. Gelijkwaardigheid en respect zijn hiervoor de basis. 

Vrijmetselarij is geen religieuze of politieke stroming. Het is eerder een wereld- of levensbeschouwing. Vrijmetselaars gaan wel uit van het bestaan van een hogere macht of spirituele kracht. Eenieder is vrij een eigen gods­dienstige overtuiging te hebben, mits die overtuiging niet aan anderen wordt opgedrongen.

Vrijmetselaars streven naar verbinding en verdraagzaamheid met hun omgeving.

Op de website van "Le Droit Humain Nederland" staan de antwoorden op maar liefst 68 veelgestelde vragen over vrijmetselarij. Klik op de afbeelding hieronder om ze te bekijken.