Veel animo middag 23 oktober

We kijken terug op een inspirerende middag in de Potgieterstaat in Eindhoven met een divers gezelschap: geïnteresseerden voor wie de vrijmetselarij nieuw is, en vrijmetselaars nieuwsgierig naar Loge Caleidoscoop i.o.

Na een inleiding over de gemengde vrijmetselarij en een kort ritueel in de tempel gingen we met elkaar in gesprek. Een heerlijke sfeer en een interessante uitwisseling, met uiteraard alle ruimte voor vragen en antwoorden. De eerste aspirant leden èn de eerste donateurs hebben zich aangemeld. Hier zijn we heel blij mee: welkom!

Op 22 januari is de tweede middag voor belangstellenden georganiseerd met als thema "Maak het verschil". Daar kon men kennis maken met de "comparitie", een uitwisseling waarbij men perspectieven naast elkaar legt zonder elkaar te willen overtuigen.