Internationaal Convent van "Le Droit Humain"

 

Onze Orde, voluit: de Internationale Orde der gemengde vrijmetselarij Le Droit Humain, is wereldwijd verspreid. In totaal 32.000 leden in 60 landen zetten zich in voor het ideaal van een wereld van gelijkwaardigheid en broederlijkheid. Elke 5 jaar komen vrijmetselaars uit de hele wereld samen voor het Internationaal Convent in Parijs. En dat is dit jaar, en wel van 19 tot en met 22 mei. 

Naast landelijke en internationale bijeenkomsten is het ook gebruikelijk om bij loges op bezoek te gaan. Voor ons is dit meestal in Nederland, maar het kan zeker ook in het buitenland. Elke loge heeft een eigen sfeer, en de aanpak lijkt wel op elkaar maar een ieder legt weer andere accenten. Leerzaam om mee te maken, en interessant om andere vrijmetselaars te ontmoeten.