5 mei: Driehoek 1 jaar aan het werk

Het oprichten van een loge begint met drie vrijmetselaars, de Driehoek. Op 5 mei 2021 kwamen Paul Engels, Beate Walles en Monique Frentrop voor het eerst samen om de lijnen uit te zetten voor een nieuwe loge in Eindhoven.

Vanaf het begin is de loge al van harte welkom in het Logegebouw aan de Potgieterstraat. Dat heeft natuurlijk erg geholpen bij een vliegende start. Een jaar later hebben we een naam, er is nu een team van acht oprichters en het charter voor oprichting is op 22 januari 2022 verleend.

Elke twee maanden organiseren we bijeenkomsten voor aspirant-leden en belangstellenden, waar veel animo voor is. Op 3 september is de ceremonie van het binnenbrengen van het Licht. In de herfst zijn de eerste inwijdingen gepland. We zijn erg blij met de grote interesse in onze loge, de warme ondersteuning binnen de vrijmetselarij en de positieve energie in het team van oprichters.